Metaller tüketilemez. Geri dönüşümleri sonucunda malzeme özelliklerini kaybetmezler. Özelliklerini ve işlevselliklerini korudukları için tekrar kullanımları mümkün. Atık önleyici bir üretim prosesi ve son ürün atığının yönetimini son kullanıcıya bırakmadıkça metaller konusunda kaynak sıkıntısı çekmeyiz diyebiliriz.

Metal malzemeler inşaat ve otomotiv gibi lokomotif sektörlerde geniş bir kullanım alanına sahip.

Metal malzemeler güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve şarj edilebilir piller gibi yenilenebilir enerjiyi kullanan ve depolayan teknolojiler de dahil olmak üzere, modern toplumlar tarafından günlük yaşamda kullanılan çoğu teknolojinin işlevselliğine ve yeniliğine vazgeçilmez katkıda bulunur. Bu cihazlar sadece imalatları için kullanılan yapısal metallerin (çelik alaşımları, bakır ve alaşımları ve alüminyum alaşımları gibi) bulunmasına değil, aynı zamanda belirli işlevleri kolaylaştıran küçük metallerin ve teknoloji elemanlarının giderek daha karmaşık kombinasyonlarına da bağlıdır. Bu metaller olmadan, hiçbir modern ekonomi işlevini yerine getiremezdi ve sürdürülebilir kalkınmayı beslemek için gereken yenilik mümkün olmazdı.

Döngüsel ekonominin temel amacı ekonomik sistemleri ve endüstriyel süreçleri daha çevre dostu ve sürdürülebilir hale getirmek. Döngüsel ekonomiye geçiş basit bir süreç değil ve üretim zincirinde önemli değişiklikler gerektiriyor; uyarlanmış tasarım, daha iyi atık, daha fazla geri dönüşüm ve ürünlerin yeniden kullanımı. Gerçekten sürdürülebilir bir döngüsel ekonomi elde etmek istiyorsak tüketim ve üretim uygulamalarını birlikte değişmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir bir döngüsel ekonomi, uzun süre dayanan ve yeniden kullanılabilen, onarılabilen ve yeniden üretilebilen ürünlerin tasarımını ve tanıtımını içerir. Bu, içerdikleri enerjiyi veya malzemeleri geri kazanmak ve ürünleri sürekli olarak yeniden yapmak yerine, ürünlerin işlevsel değerini korur. Metal malzemelerin günümüzde ne kadar çok alanda ve miktarda kullandığımızı düşünürsek, ürün işlevselliğini korumamızı sağlayan döngüsel ekonomi modelinde bu malzemelerin büyük bir rol oynadığını söyleyebiliriz.