Karbon salımını siz azaltamıyorsanız, başkasının azaltmasına destek olabilirsiniz.

Karbon denkleştirme, ya da farklı kaynaklarda ifade edilen şekliyle dengeleme veya takası, özünde bir kaynakta yapılan salımı telafi etmek için, bir başka kaynakta kısıntıya gitmek anlamına geliyor. Örneğin çimento üretimi nedeniyle atmosfere sera gazı salımı yapan bir firmanın, yenilenebilir enerji kullanarak bir dengeleme yapmaya çalışması gibi.

GÜnlük hayatımızdan aşina olduğumuzu bazı örnekler vermek gerekirse, Starbucks, Google gibi büyük çaplı firmaların senelik karbon salımlarını denkleştirmek adına bazı çalışmalar yaptıklarını söyleyebiliriz. Örneğin Google yenilenebilir enerji kullanımının yetersiz olduğu bir bölgede veri merkezi işletiyor diyelim. Bu çalışmalar kapsamında şirket öncelikle enerji tüketimini azaltmanın yollarını arıyor. Bu çalışmalar neticesinde hala sera gazı salımlarını istedikleri seviyeye çekemediklerini görünce, farklı alanlarda sera gazı salımını azaltabilecekleri altyapı yatırımlarına yöneliyorlar. Örneğin büyükbaş hayvan dışkılarının önemli metan kaynaklarından biri olduğunu biliyoruz. Firma kendi salımını azaltamadığı için, bir büyükbaş hayvan çiftliğindeki atıkları metan gazından arındıracak bir tesisin kurulumu için fon sağlayarak, bu şekilde salımını azalttığı sera gazını kendi saldığı miktardan düşerek bir denkleştirme yapıyor.

Büyükbaş hayvanlar en önemli metan kaynaklarından bir tanesi. Metan salımını azaltmak için özel yemler üzerine yapılan çalışmalar da var. (Kaynak: Sputnik)

Elbette karbon denkleştirme adına yapılan çalışmalar bu kadar çetrefilli olmak zorunda değil. Bu tür projelere giremeyen ya da girmek istemeyen şirketler, karbon piyasalarında karbon sertifikaları alarak da karbon dengelemesi yapabiliyorlar. Sera gazı azaltımı karşılığında elde edilen karbon sertifikalarının alınıp satıldığı pazara, karbon piyasası adını veriyoruz. Bu oldukça ilginç bir düşünce: Yenilenebilir enerji, metan gazının toplanması, ağaçlandırma ya da enerji verimliliği gibi yatırım ve projeler karbon kredisi üretiyorlar. Salımlarını dengelemek (ya da telafi etmek) isteyen kuruluşlar bu kredileri satın alarak da bunu yapabiliyorlar. Yani karbon dengelemenin tek yolu, masraflı altyapı projelerine girmekten geçmiyor. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyen okurlarımız Climate Volunteers sayfasına başvurabilirler.